Onze visie
en missie

Waar doen we het nu voor?

Wij zijn
Energie Collectief Waterweg

In Nederland worden steeds meer initiatieven genomen door mensen die geloven in een duurzame samenleving, waarin opwekking van energie door de wind en de zon van groot belang zijn.

Wij zijn een energiecoöperatie en geven actief vorm aan deze beweging. Wij dragen met onze energieprojecten bij aan een toekomstbestendige wereld. Het Energie Collectief Waterweg informeert, inspireert en initieert. Wij zijn er voor alle bewoners langs de Waterweg.

Energie Collectief Waterweg werkt aan een energie neutrale samenleving , via besparing en duurzame energieopwekking. Het sluit zich hiermee aan bij de doelstellingen van de gemeente en het klimaatakkoord dat de Nederlandse overheid tekende. We willen dit bereiken door het mobiliseren van inwoners langs de Waterweg, door samen te werken met de gemeente en het zelf initiëren van projecten – voor en door leden.

Visie: we zijn een coöperatieve onderneming van en voor leden (inwoners en bedrijven) die zich richt op duurzame energie vanuit een gedachte dat energie lokaal georganiseerd en gefaciliteerd moet worden.

Missie: wij streven een maximaal rendement na voor onze leden (inwoners en bedrijven). Dit doen wij door het initiëren en adopteren van interessante projecten op het gebied van zonne- en windenergie. Indien gewenst gaan wij samenwerkingsverbanden aan met diverse partijen (overheden, bedrijven). Dit alles wordt uitgevoerd door (eigen)professionals maar altijd in nauw overleg met de leden van de coöperatie, met de bewoners.

Geïnteresseerd of geprikkeld? Schrijf je in!