Onze visie
en missie

Waar doen we het nu voor?

Wij zijn
Energie Collectief Waterweg

In een zon-, wind- en waterrijk land als Nederland is verduurzaming volstrekt logisch. De natuur biedt immers alle kansen om onze energie schoon op te wekken. Dit idee verspreidt zich door Nederland heen als de enige olievlek waar wij blij mee zijn: het geloof dat verduurzaming ons leven veraangenaamt!

Het Energie Collectief Waterweg geeft deze beweging lokaal en regionaal vorm. Met onze energieprojecten dragen wij namelijk bij aan een toekomstbestendige omgeving. Wie mikt op idealen, bereikt een hoop, dus vooruit: wij willen dit mogelijk maken voor álle bewoners rondom de Nieuwe Waterweg in Zuid-Holland. Dit doen wij door te informeren, inspireren en initiëren. Maar waartoe?

Doel: via besparing en duurzame energieopwekking werken wij toe naar een energieneutrale samenleving. Hiermee sluiten wij aan bij de doelstellingen van de gemeenten Maassluis en omstreken enerzijds, en bij het Klimaatakkoord van Parijs anderzijds. Wij willen:

  • bewoners aan de Waterweg mee laten doen;
  • samenwerken met de drie genoemde gemeentes;
  • zelf projecten in gang zetten, dóór onze leden, en vóór onze leden.

Visie: Wij geloven dat energie zo lokaal mogelijk gefaciliteerd en georganiseerd moet worden. Wie kent de omgeving en haar energievoorzieningen namelijk beter dan de naburige bevolking? Ons burgerinitiatief en -collectief heeft daar natuurlijk wel de ondersteuning van gemeentes en bedrijven bij nodig. Zo verschuiven we de visie van een vergezocht vergezicht naar een haalbare horizon.

Missie: De krachtenbundeling van bevolking, gemeente en bedrijfsleven vormt de coöperatie die de energietransitie moet inzetten. Het doel van de coöperatie is eveneens drieledig:

  • ze wil informatie geven over de energieprojecten die ontwikkeld zijn of worden;
  • ze wil inspireren tot nieuwe ideeën vanuit bevolking, gemeente en bedrijfsleven;
  • ze wil projecten van zonne- en windenergie initiëren en voltooien, zodat iedereen profijt heeft van de energietransitie rondom de Nieuwe Waterweg.

Voor minder doen we het simpelweg niet.

Geïnteresseerd of geprikkeld? Schrijf je in!