Onze duurzame energie projecten

Een overzicht van onze lopende projecten

Belangrijk om daarbij te vermelden is dat het altijd om duurzame energie-opwek-projecten gaat. Hetzij op land met een windturbine, een zonneveld, of andere vorm van duurzame energie opwekking. Daarbij is de één wellicht al in een verder gevorderd stadium dan de ander. En die ander heeft dan soms weer een hogere slagingskan dan de één.

Mocht je meer informatie willen ontvangen, of specifieke vragen hebben, kun je ons natuurlijk altijd mailen op info@energiecollectiefwaterweg.nl.

Kaart met overzicht van onze duurzame energie projecten

Onze duurzame energie opwek projecten

Windturbines in Hoek van Holland

De ligging: ten westen van het Oranjekanaal langs de Hoekse Baan

Het huidige windpark langs de Waterweg is in eigendom van Eneco. In het verlengde van dit project worden, wanneer alle vergunningen worden verleend, nog 2 windturbines geplaatst. Eneco is hier samen met FMT ook de ontwikkelaar. Tezamen met de Dorpsraad van Hoek van Holland, belanghebbenden van het bedrijventerrein, de omwonenden en het Energie Collectief is een traject opgestart om de participatie van de omwonenden te vergroten. Hoe deze samenwerking eruit komt te zien is op dit moment nog niet duidelijk.

Een zonneweide ten oosten van het Oranjekanaal en ten zuiden van het Oude Spui

Op deze plek ligt op dit moment een verontreinigde sliblocatie, waardoor de grond niet geschikt is voor bebouwing of landbouw. De gemeente Rotterdam heeft de wens uitgesproken om hier een zonneweide te ontwikkelen. Het Energie Collectief Waterweg heeft samen met Eneco een overeenkomst ondertekend om samen op te trekken om dit gebied te gaan ontwikkelen tot zonneweide.

Een windturbine op de Rozenburgse landtong

Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf is een grondpositie vrijgekomen en vanuit de Regionale Energie Strategie van Zuid-Holland is dit gebied aangewezen als een geschikte plek voor de ontwikkeling van een windturbine. Pondera is een van de projectontwikkelaars en heeft het Energie Collectief Waterweg aangehaakt om een deel van de windturbines lokaal eigendom te laten worden. De vergunningsaanvraag is inmiddels goedgekeurd en op dit moment wordt de planning gemaakt voor het ontwikkelen van de windmolen. Tegelijk loopt er nog een procedure bij de Raad van State over enkele bezwaren.

Zonne-energieproject rondom de Koningshoek

Het Energie Collectief Waterweg heeft de stoute schoenen aangetrokken en de Gemeente Maassluis benaderd. Samen willen we bekijken wat de mogelijkheden zijn om tot ontwikkeling van een solar carport te komen rond het gebied van Koningshoek. Hetzij een solar carport, hetzij een uitbreiding van de huidige zonnepanelen op het dak van het winkelcentrum. We zitten hier nog in een oriënterende fase.

Windturbine park aan de Vlaardingsedijk aan de oostgrens van Maassluis

Vanuit de Regionale Energie Strategie is ook deze locatie aangemerkt als geschikt voor het ontwikkelen van een windturbine park. Een aantal windturbines zouden op het Vlaardingse grondgebied geïnstalleerd kunnen worden en 1 windturbine bij Maassluis. De behoefte bestaat om samen met het Vlaardings Energie Collectief hierin op te trekken.