Furieade – kraam de la crème in Maassluis

op 9 oktober 2023

Gemiddelde leestijd: 1 minuut

In het kader van de tweeënveertigste Furieade doet ECW mee met een eigen stand. De gemeente Maassluis maakt mogelijk dat onze prachtige folders over groene polders en sluizen gespreksstof opleveren. Dat is namelijk ons voornaamste doel: het gesprek over de energietransitie initiëren in onze omgeving. Eerst als opleving, later als gezamenlijk streven. Niet voor niets prijkt op onze folder ‘DUURZAAMHEID: EEN COLLECTIEF INITIATIEF’.

In het ideale scenario werf je als organisatie op één dag genoeg nieuwe leden om zaken in gang te zetten. De realiteit is weerbarstiger: 30 nieuwkomers inlijven blijkt al ambitieus. Wel brengt onze aanwezigheid een prettige interactie voort met voorbijgangers van heinde en verre. Op een braderie is gezelligheid het belangrijkst, en toch… het gekeuvel gaat niet alleen over koetjes en kalfjes, maar ook over collectief en klimaat. Controversieel, althans voor een deel.

Pakweg een tiende van de bezoekers staat zeer positief tegenover de energietransitie en alle haar ondersteunende initiatieven. Een ongeveer even groot aantal mensen verafschuwt de hele neiging tot ‘nieuwlichterij’, vreest voor horizonvervuiling of snapt niet wat ECW überhaupt ambieert. Een enkeling verwart ECW zelfs met Vattenfall, Eneco of Essent. In essentie is ECW dat dus juist niet. De rest van de bezoekers, een zwijgende meerderheid, laat de kraam gelaten (en links) liggen.

De uitdaging voor de nabije toekomst ligt in de informatievoorziening rondom onze doelen. Maar eigenlijk weten te weinig mensen af van verduurzaming. Om nog maar eens een ideaal op te werpen: structureel onderwijs vanaf jonge leeftijd over dit thema zou al een hele hoop onwetendheid wegnemen. En angst. En andere barrières. Laten we als ECW geduldig doch gestaag, niet gejaagd maar voortvarend doorgaan met het op poten zetten van de energietransitie. Onzin uitkramen, dat doen de sceptici maar!