Lid worden?
Leuk!

Wordt lid van het
Energie Collectief Waterweg

Sluit je aan: word lid!

Het lidmaatschapen gaat in na betaling van € 20,00 op rekening NL47RABO0340516933 t.n.v. Energie Collectief Waterweg te Maassluis o.v.v. naam en aanmeldingsdatum.

De contributie gaat steeds in op de eerste januari van het volgende jaar.

De hoogte van de contributie wordt op de eerst volgende algemene ledenvergadering vastgesteld.

Indien het lidmaatschap wordt aangegaan bij de aanschaf van obligaties in de actie Eneco Windopbrengst worden bovengenoemde kosten door Eneco voldaan voor het eerste jaar.